top of page

"Nou dwe Pwoteje Demokrasi nan eta Florid la lè nou asire ke tout moun gen yon opòtinite pou enskri ak vote"

Dr.LaVon Bracy | Direktè Demokrasi

#LEVWAVWA

VÒT OU

SE VWA OU

Lè w vote, w ap eli ofisyèl ki reprezante pwoblèm ou enterese nan

VÒT OU

ZAFÈ

Ou ka chanje lwa ak lejislasyon ki pral benefisye kominote w la

VÒT OU

BAY OU POUVWA

Ou gen pouvwa pou ogmante vòt ou ak ofisyèl eli sa yo responsab

FIF_VotingAcademy_BKGSlide_edited.jpg

"Vòt la presye. Li prèske sakre. Se zouti ki pi pwisan ki pa vyolan nou genyen nan yon demokrasi."

Jan Lewis | Aktivis Dwa Sivil yo

Peyi ou bezwen ou fè li. Plis nou k ap vote, se plis nou pran desizyon nou antanke pèp.

Enskripsyon E-Blast

Tanpri gade materyèl edikatif yo ak enskripsyon pou materyèl nan lavni.

Sa a se deskripsyon Sèvis ou a. Sèvi ak espas sa a pou dekri sa sèvis la genyen, benefis pou itilizatè yo ak nenpòt lòt enfòmasyon enpòtan. Gen anpil bagay pou di? Fasil vire nenpòt atik nan yon paj konplè lè w klike sou 'Kreye yon paj soti nan atik sa a' nan panèl la modifye.

Èske w te jis enskri pou w vote epi kounye a ou pa sèten kisa pwochen etap la ye? Èske w te anrejistre pou vote men ou pa jwenn li enpòtan pou w al vote? Nou akeyi nouvo elektè yo, elektè ki retounen yo, tout elektè yo ale nan Akademi Vòt FIF la.

Chak elektè gen yon reprezantan eta ak yon lejislatè ki pran desizyon pou ou nan Tallahassee. Ou kapab eksprime enkyetid ou yo epi pataje pwoblèm ou sousye yo ak yo pou kenbe yo responsab epi kenbe ou nan tèt ou lè yo pran desizyon.

Retounen Gradye

Ou te fè li! Aksede kontni eksklizif atravè pòtal Akademi Vòt nou an. Plonje pi fon nan siyifikasyon vòt ou a epi chèche fason pou w patisipe san w pa kite konfò lakay ou. Konekte ak kalifikasyon w pa klike sou bouton an

bottom of page