top of page

KONSTWI YON KOMINOTE MEME

FYÈTE NOU | OBJEKTIF NOU | PRIYORITE NOU

MISYON

Misyon Faith in Florida (FIF) se pou konstwi yon rezo òganizasyon kominotè kongregasyon ki pwisan, miltikiltirèl, ki pa patizan nan Florid ki pral adrese pwoblèm rasyal ak ekonomik sistemik ki lakòz povrete pou fanmi nou yo.

164529971_4022889324435693_7999606967199084712_n.jpeg

VALÈ NOU

Valè FIF  rasyal, etnik, relijye, &  divèsite rejyonal ki fòme sosyete Ameriken an.

Nou kwè  relijyon pote nou ansanm olye ke divize  Amerik. Tradisyon divès lafwa nou yo mande pou nou aji pou fè kominote nou yo &  nasyon nou an yon pi bon kote  viv.

Lafwa nan Florid  kwè sa  eksperyans imigran an se yon istwa inivèsèl Ameriken. Pandan n ap bati kominote ki solid ak yon nasyon solid, nou bezwen asire ke nouvo Ameriken yo akeyi epi yo pa eksplwate.

179300387_4307964332561499_2357316099723929188_n.jpeg

MODÈL ÒGANIZE

Federasyon FIF yo diferan de anpil òganizasyon ki bay sèvis charite pou satisfè bezwen kominote a. Nou devlope lidè nan katye klas travayè yo pou yo gen yon vwa epi jwenn solisyon nan kominote yo.

  • Vizit 1 sou 1

  • Rechèch

  • Aksyon

  • Refleksyon

FIF_Quote&Images_3years_Page_93.png
bottom of page