top of page

QUE SIGNIFICA PARA
USTED LA NUEVA LEY
DE “INMIGRACION” EN
LA FLORIDA?

Nimewo Imigran nan Florid

21%

fè moute a
popilasyon eta a

26%

travayè yo konpoze
travay la  fòs

33%

aplike pou DACA
nan 2019

2018_April_Nanci.jpeg

"Pwoteksyon pèmanan pou TOUT imigran yo DWE gen ladann yon Pathway to Sitwayentente, pou yo ka konplètman entegre nan twal peyi sa a ke yo te kontribye nan epi yo rele lakay yo."

Nanci Palacios  | Asistan Direktè

Zouti ak Resous

Lafwa nan Florid bati yon anviwonman sipò ak resous itil pou asire ke Patenarya toujou yon priyorite. Siksè nou se kondwi pa kè, lespri, ak nanm kominote nou an.

Immigration.jpeg
dacammm.jpeg
FIA_LARED_Logo-Tagline_Web-1024x626.jpeg

Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken

FAQ DACA

bottom of page